NJDB på webb
Version:1.0.0.30 TRAFIKVERKET\svcEA-Proxyuser|Trafikverket

Välkommen till NJDB på webb

Det här kan du göra

  • Här kan du betrakta NJDB - Sveriges järnvägsnät på en karta.
  • Du kan välja att titta på flera egenskaper på järnvägnätet till exempel bandelsnummer

Information

Information från förvaltningen
Information från förvaltningen: På grund av en förändring i en databas kommer dataslag inte att uppdateras förrän efter sommaren. De berörda dataslagen är Stoppbock/Plgräns m.m, samt lager med spårgeometrier. Senaste uppdateringen var 15/6 Övriga dataslag påverkas inte av förändringen.
Uppgiften uppdaterad
2022-06-17
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921