NJDB på webb
Version:1.0.0.41 TRAFIKVERKET\svcEA-Proxyuser|Trafikverket

Välkommen till NJDB på webb

Det här kan du göra

  • Här kan du betrakta NJDB - Sveriges järnvägsnät på en karta.
  • Du kan välja att titta på flera egenskaper på järnvägnätet till exempel bandelsnummer

Information

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921